Akadálymentes megjelenítés

Hulladékgazdálkodási rendszer – egy tisztább világért

158 település fogott össze
Az Észak-Balatoni Régió hulladékproblémáinak megoldása érdekében – Önkormányzati Társulás formájában – 158 település fogott össze 2005 novemberében. A sikeres pályázat eredményeként – 50% EU-támogatással, 40% állami támogatással és 10% önerővel – mintegy 26 millió euróért kiépült egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer első üteme.

A rendszer továbbfejlesztését célzó, 2010-ben benyújtott pályázatot is támogatásra érdemesnek találta az Irányító Hatóság. Így az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztési költségeinek, nettó 3.123.772.500,- Ft-nak a túlnyomó részét, 79,4%-át – a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében – az EU és a Magyar Állam finanszírozza.

Hulladékgyűjtés teljes körben, szelektíven
A 2011-12-ben megkezdődött az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése projekt fő célja a települési szilárd hulladékok teljes körű és szelektív, szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása. Ebbe beletartozik a zöld hulladékok hatékony kezelésének és a hulladékképződés megelőzésének rendszere is. További feladat a kiszolgáló gyűjtő-, szállító- és kezelőrendszer kiépítése hulladékudvar és szelektív gyűjtőszigetek kialakításával, a házhoz menő szelektív- és zöldhulladék gyűjtéshez szükséges eszközpark megteremtésével, valamint a királyszentistváni központi telepen a mechanikai és biológiai kezelés továbbfejlesztésével. A Tiszta Európa Programban megvalósult hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. látja el.

10 ezer darab komposztláda ingyenesen.

A fejlesztési projekt keretében a rendszer többek között az alábbi elemekkel egészül ki:

Szemléletformálás, lakossági tanácsadás
A Társulás a környezettudatos hulladékgyűjtés elterjesztése és a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának fejlesztése, erősítése érdekében kiemelt figyelmet fordít a komplex hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódó tájékoztatásra. Ennek keretében többek között ingyenes telefonvonalon, személyesen és e-mailben is elérhető lakossági tanácsadási szolgáltatás áll rendelkezésre, és az iskolákat valamint a települések felnőtt lakóit egyaránt elérni kívánó szemléletformáló, felvilágosító tevékenység zajlik.