Akadálymentes megjelenítés

Szelektív hulladékgyűjtés = környezetvédelem

A szelektív hulladékgyűjtésről sokat hallani manapság, de vajon érti-e mindenki, mit is jelent? A szemetesvödörbe kihajított dobozok, palackok, csomagolóanyag-maradékok – könnyű belátni – nagy mennyiségben értékes nyersanyagforrást jelentenek. A papír, a fém, az üveg jelentős részben visszanyerhető – ehhez azonban szétválogatva kell gyűjteni őket. Ahhoz, hogy a régiót, a településeket ne öntse el a szemét, egyre inkább másképp kell gondolkodnunk és cselekednünk, mint eddig.

Miért fontos a szelektív gyűjtés?

Korszerű hulladékgazdálkodás
Ezekben az években jelentős környezetvédelmi változások zajlanak a teljes Észak-Balatoni Régióban. A régió hulladékproblémáinak megoldása érdekében – Önkormányzati Társulás formájában – 158 település fogott össze. A sikeres pályázat eredményeként az Európai Unió támogatásával kiépült egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer első üteme. A második ütemben, 2012-13-tól a korszerű hulladékgazdálkodás feltételei – köztük a szelektív hulladékgyűjtésé – öt gyűjtőkörzetben (Balatonfüred, Veszprém, Ajka, Pápa és Tapolca) kibővülnek. 

Miből áll a rendszer?

Gyűjtőszigetek. A szelektív- és kevert hulladékgyűjtő rendszer keretében 400 új szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtősziget létesült az Önkormányzati Társulás működési területén,és az eddigiek mellé további 90 gyűjtősziget létesül. Így jelentősen nőtt azon települések száma, ahol szelektíven lehet gyűjteni a hulladékot. A gyűjtőszigetek végső helyének kiválasztása a helyi önkormányzatokkal egyeztetve történik. Így minden sziget 4 db gyűjtő edényből áll. A szigeteken papír, műanyag és üveg (színes és fehér) szelektív gyűjtése lehetséges. A gyűjtőedényekben elhelyezhető hulladékokról az edényeken lévő képek, piktogramok és felsorolások adnak tájékoztatást. A szigetek helye változhat, ezért figyelje az Ön lakóhelyén működő szolgáltató honlapján az aktuális listát.

Házhoz menő gyűjtés. Ahol elérhető közelségben a szolgáltató nem állít fel szelektív gyűjtőszigeteket, ott – a hónap meghatározott napjain – házhoz megy értük a gyűjtőkocsi. Az időpontok településenként és hulladékfajtánként változnak, érdemes az önkormányzatnál vagy a szolgáltató honlapján tájékozódni. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez 30.000 db. edény kerül a lakókhoz.
Átrakóállomások – válogatók. Az ajkai, pápai és tapolcai gyűjtőkörzetekből a szállítójárművek átrakó állomásokra viszik a begyűjtött hulladékot, amely tömörítés után zárt szállítókonténerekben kerül a regionális telepre. Ezeken a telepeken történik a szelektív gyűjtőszigetekről beszállított hulladék feldolgozása, előkészítése is.

Átrakóállomások – válogatók. Az ajkai, pápai és tapolcai gyűjtőkörzetekből a szállítójárművek átrakó állomásokra viszik a begyűjtött hulladékot, amely tömörítés után zárt szállítókonténerekben kerül a regionális telepre. Ezeken a telepeken történik a szelektív gyűjtőszigetekről beszállított hulladék feldolgozása, előkészítése is.